fbpx

VEELGESTELDE
VRAGEN

INLENERSBELONING

De inlenersbeloning regelt dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen -en ook daadwerkelijk ontvangen- als de overige medewerkers bij de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de CAO van de inlener worden beloond.

 Voor alle uitzendkrachten, behalve voor werknemers met een vast contract. Voor bepaalde groepen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ gelden aparte beloningsnormen.

– bruto loon conform de schaal waarin de werknemers is ingedeeld

– ATV/ADV dagen

– toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren

– initiële loonsverhogingen, zoals bij de inlener bepaald

– Onkostenvergoedingen

– Periodieken

LET OP: Een belangrijke aanvulling is, dat als u als opdrachtgever een eigen arbeidsvoorwaarden-regelement kent voor uw werknemers, bovenop of in plaats van de CAO, deze is ook van toepassing op uitzendkrachten.

Als een inlener geen CAO heeft zal de beloningsmethodiek toegepast moeten worden van die de inlener hanteert voor de eigen medewerkers. Hierbij wordt gekeken naar de salarissen van medewerkers die dezelfde functie vervullen en dezelfde werkzaamheden verrichten. (dit geldt alleen wanneer deze gunstiger zijn dan de NBBU of ABU CAO)

Voorafgaand aan iedere uitzending vragen wij u als inlener of en zo ja, welke cao gehanteerd wordt, daarvan ontvangen wij graag een kopie. Bovendien ontvangt u een informatieformulier waarin wij naar de benodigde aspecten voor de inlenersbeloning vragen. Het is namelijk niet alleen in het belang van OMS dat we e.e.a. juist naleven, maar ook in het belang van u als opdrachtgever. Aan de hand van de ontvangen informatie maken wij de arbeidsovereenkomst en de inleenovereenkomst op. Bij de controles die wij krijgen i.v.m. onze certificeringen is het noodzakelijk alles op orde te hebben.

VOOR MEDEWERKERS

Je krijgt bij ons de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Zo kun je via ons diverse opleidingen volgen. Ook bieden we je goede arbeidsvoorwaarden. Kortom, je krijgt een springplank om verder door te groeien.

Als jij je aanmeldt bij OMS voeren we eerst een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek vertellen we je meer over bij welk project jij het best tot je recht komt en bij welke opdrachtgevers dit gerealiseerd kan worden.

Je salaris wordt bepaald door middel van de inlenersbeloning. Dit houdt in dat je hetzelfde salaris verdient en ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener (het bedrijf waarvoor jij werkt) die dezelfde werkzaamheden uivoeren en volgende de CAO van de inlener worden betaald.

Je salaris wordt uitbetaald nadat je via het online urensysteem je diensten hebt ingediend. De betaling vind 1 keer in de 4 weken plaats en zal worden uitbetaald op een donderdag. Voor de exacte data kun je kijken in de periodekalender.

Het vakantiegeld is 8% van het brutoloon.

Het vakantiegeld wordt elke 4 weken bij je salarisbetaling uitbetaald.

Nee, je hebt geen recht op een reiskostenvergoeding. Het is echter wel gebruikelijk dat er € 0,19 per km wordt vergoed. Soms is er wel een dagmaximum.

De openstaande reserveringen worden aan het einde van je dienstverband, binnen 4 weken uitbetaald.

Of je in aanmerking komt voor trainingen, cursussen en opleidingen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Je moet dan wel al enige tijd voor ons werken.

Jouw rechtspositie als uitzendkracht wordt uitgedrukt via het fasensysteem. De NBBU CAO maakt gebruik van een fasensysteem. De fase waarin je contract zit, is afhankelijk van het aantal weken dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt. Naarmate je langer voor het uitzendbureau werkt, bouw je ook meer rechten op.

Het fasensysteem is onderverdeeld in vier fasen. Hieronder zie je hoelang de fasen duren.

Fase 1: 26 weken
Fase 2: 52 weken
Fase 3: Maximaal 4 jaar en 6 contracten
Fase 4: Vast contract

Het uitzendbeding is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (artikel 7: 668a). Een uitzendbeding betekent dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer:

  • de opdrachtgever afziet van de diensten van de uitzendkracht
  • de uitzendkracht zich ziek meldt

Volgens artikel 7: 691 BW mag een uitzendbeding alleen worden opgenomen voor de eerste 26 gewerkte weken van een uitzendkracht. De wet geeft echter de mogelijkheid bij cao van deze regeling af te wijken. In de NBBU cao is geregeld dat er voor 104 weken (fase 2) een uitzendbeding kan worden opgenomen in de uitzendovereenkomst. Als de uitzendkracht zich ziek meldt, dan heeft hij (tijdelijk) geen formele werkgever meer. Op grond daarvan krijgt de uitzendkracht een uitkering van de ziektewet via het UWV.

Ja, vanaf NBBU fase 2 bouw je pensioen op.

VOOR WERKGEVERS

Sterker nog, wij zetten graag dat tandje extra bij. Uw opdracht en deadline is voor ons het doel. Wij garanderen dat er alles aan gedaan wordt om uw klus te klaren.

Wij zeggen ja als we kunnen en nee als wij geen mogelijkheden zien. Wat we afspreken komen we werkelijk na. Je kunt op ons bouwen.
‘People to rely on’.

Wij zijn creatief en komen graag met suggesties, dit is voor ons vanzelfsprekend. OMS heeft meer dan 20 jaar ervaring. Daarbij hebben onze medewerkers (planning en operationele dienst) zelf jarenlang ervaring opgedaan op de werkvloer, wij weten waar we het over hebben!

De algemene voorwaarden staan hier: (LINK NAAR ALGEMENE VOORWAARDEN)

Sinds 1 maart 2013 is OMS als lid toegelaten tot de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, afgekort NBBU. De NBBU is de garantie dat u met een vakkundige en betrouwbare intermediar van doen hebt. Wilt u meer weten over onze visie op veiligheid en de benodigde certificaten? U leest het hier (link naar oms.nl/veiligheid).

Is jouw vraag niet beantwoord? Mail ons gerust.